წარმომადგენლობა საარბიტრაჟო სასამართლოს

ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება ამ სფეროში, სასამართლო თავდაცვის უფლებათა შემთხვევაში საქართველოს დავები, რომლებიც გამომდინარეობს დასკვნა და შესრულების ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, კოლექცია ხელშეკრულების ვალები, აღიარება საკუთრების უფლების მოთხოვნით და მოპოვების ქონების სხვისი უკანონო მფლობელობიდან აღიარება აქტების სახელმწიფო უწყებების, რომ არასწორია, და ა. შ. ფარგლებში იურისდიქციის საარბიტრაჟო სასამართლოს უფლება ვრცელდება შემთხვევაში ეკონომიკური დავები და სხვა შემთხვევებში უკავშირდება განხორციელება, ბიზნესის და სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას. საარბიტრაჟო სასამართლოებში უნდა მოაგვაროს ეკონომიკური დავები და უნდა ვეცადოთ, სხვა შემთხვევაში მონაწილეობით ორგანიზაციებს, რომლებიც იურიდიული პირების, მოქალაქეთა ეწევა ბიზნეს საქმიანობას, იურიდიული პირის შეუქმნელად და სტატუსის მქონე ინდივიდუალური ბიზნესმენი მიღებული დადგენილი კანონები (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც»ინდივიდუალური ბიზნესმენებთან’), და ამ შემთხვევაში ამ