საარბიტრაჟო იურისტი

საარბიტრაჟო იურისტი საარბიტრაჟო სასამართლოში მოითხოვს, შესანიშნავი ცოდნა მოქმედი კანონმდებლობით და შენობა კომპეტენტური ინტერესების დასაცავად კლიენტს მიმართვა, საარბიტრაჟო სასამართლოს შეუძლია იყოს საჭირო შემდეგ შემთხვევებში: კონტრაგენტებთან არ ასრულებს სახელშეკრულებო ვალდებულებები, არსებობს საფრთხე მტრული, გაკოტრების, კონფლიქტები წარმოიქმნება თანამშრომლები და აქციონერები. კომპეტენციის შესახებ, საარბიტრაჟო ადვოკატი დროული იურისტთა საშუალებას მოგვცემს გადავწყვიტოთ საარბიტრაჟო დავა თქვენს სასარგებლოდ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ჩვენს კლიენტებს ერთად სრულყოფილი მომსახურება, დაცვის ინტერესებს შემდეგ სიტუაციებში: დავების შესახებ, ქონების და საკუთრების უფლების დაცვა, მოხსნა დაბრკოლებები გამოყენებით ქონება. უკავშირდება კოლექცია დავების: აღდგენა, ზიანის დაკარგული მოგება, უსაფუძვლო გამდიდრების, ქონების უკანონო მფლობელობიდან საინვესტიციო დავების და დავების სადაზღვევო კომპანიები. კორპორაციული დავების უფლებების დაცვის აქციონერი და წევრი კომპანიების წარმომადგენლები. დაცვის