გათავისუფლების შესახებ: თქვენი უფლებები

სავალდებულო საპენსიო არ არის დაშვებული, თუ თქვენს დამსაქმებელს, შეუძლია, ობიექტურად დაასაბუთოს იგი, მაგრამ თქვენ შეიძლება დაუპირისპირდეს მას დასაქმების ტრიბუნალის. თქვენი დამსაქმებლის მიერ კონტრაქტის დარღვევა შეიძლება იყოს ერთი სერიოზული ინციდენტი ან რიგი ინციდენტები, რომლებიც სერიოზული, როდესაც ერთად აღებული. თუ თქვენ გაქვთ საქმე კონსტრუქციული გათავისუფლების, თქვენ უნდა დატოვოთ თქვენი სამუშაო დაუყოვნებლივ — თქვენი დამსაქმებელი შეიძლება ამტკიცებენ, რომ, დარჩენის, თქვენ მიღებული ქცევის ან მკურნალობა