უფასო იურიდიული კონსულტაციაუფასო იურიდიული კონსულტაცია

ადგილმდებარეობა და სამუშაო საათები ორგანიზებული თანამშრომლობის კავშირის იურისტთა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, უფასო იურიდიული აფთიაქები შეიძლება ჩაითვალოს მთავარი გვერდი კავშირის იურისტებმა.

ადგილმდებარეობა და სამუშაო საათები უფასო კონსულტაცია აპარატის იურიდიული მომსახურება შეგიძლიათ იხილოთ მთავარი გვერდი ბიუროს იურიდიული მომსახურება.

ესტონური საზოგადოების ყრუ უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.

ესტონური კავშირის მქონე პირთა პროფესიული დაავადებების უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.