საიტი უფასო იურიდიული დახმარებასაიტი უფასო იურიდიული დახმარების

ცუდი (ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი ქვემოთ საარსებო დადგენილი რეგიონში);

ინვალიდთა და ჯგუფებში;

მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი ცხოვრობს სტაციონარული დაწესებულების სოციალური სამსახური;

ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილი-ობოლი, ბავშვთა გარეშე დარჩა მშობლების მზრუნველობას, ისევე, როგორც მათი წარმომადგენლები, თუ ისინი მისამართი გაწევის უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ კითხვები უკავშირდება უზრუნველყოფის და დაცვის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ასეთი ბავშვები;

პირებს, რომელთაც სურთ მიიღონ განათლება, მისი ოჯახის, ბავშვის გარეშე დარჩა მშობლების ზრუნვას, თუ ისინი მიმართოთ უფასო იურიდიული დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით განთავსება ბავშვის ოჯახში აღზრდის;

თუ ისინი მიმართოთ უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ კითხვები უკავშირდება უზრუნველყოფის და დაცვის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების მიღებული ბავშვები;

არასრულწლოვანთა გაიმართა დაწესებულებების სისტემა პრევენციის უყურადღებობა და დანაშაულების არასრულწლოვანი იხდიდა სასჯელს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, ისევე, როგორც მათი წარმომადგენლები, თუ ისინი მისამართი გაწევის უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ კითხვები უკავშირდება უზრუნველყოფის და დაცვის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ასეთი არასრულწლოვანთა;

მოქალაქეები განიცდის ფსიქიკური აშლილობის, უზრუნველყოფა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის, მოქალაქეთა აღიარებული სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ, და მათი სამართლებრივი წარმომადგენლების, თუ ისინი მისამართი გაწევის უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ კითხვები უკავშირდება უზრუნველყოფის და დაცვის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ასეთი მოქალაქეები;

მოქალაქეები, რომლებიც საგანგებო სიტუაცია, ზიანი, დაკარგა საცხოვრებელი დაკარგა, მთლიანად ან ნაწილობრივ, სხვა ქონების, დოკუმენტების დაკარგვა; მეუღლეები, მშობლები, შვილები, მსხვერპლთა კატასტროფა და იმ პირებს, რომლებიც იყო დამოკიდებული მათ;

მოქალაქეები, რომლებიც მკვიდრ ადგილებში ტრადიციული ბინადრობის და ტრადიციული ეკონომიკური საქმიანობა მკვიდრი უმცირესობებს კრასნოიარსკი რეგიონში, შენარჩუნების ტრადიციული ცხოვრების წესი, მმართველი და ხელოვნება;

წევრები, სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახები, თანამშრომლები ორგანოები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს სამსახურის შესრულების სასჯელი, თანამშრომელი, ეროვნული გვარდიის სამხედროების დაღუპული (გარდაცვლილი) შესრულების მოვალეობა სამხედრო სამსახური (ოფიციალური მოვალეობების)