მსო-ს ინტელექტუალური საკუთრების — რა არის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებიუფლებების ავტორები, ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების (მაგალითად, წიგნები და სხვა ნაწერები, მუსიკალური ნაწარმოებები, ფერწერა, ქანდაკება, კომპიუტერული პროგრამები და ფილმები), რომლებიც დაცულია საავტორო უფლებებით, მინიმალური დროის წლის შემდეგ სიკვდილის ავტორი. ასევე დაცულია საავტორო და მომიჯნავე (ზოგჯერ მოხსენიებული, როგორც»მეზობელ») უფლებები უფლებები შემსრულებლები (მაგ, მსახიობები, მომღერლები და მუსიკოსები), ფონოგრამის (ხმის ჩანაწერები) და მაუწყებლობის ორგანიზაციები. მთავარი სოციალური მიზნით, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების არის, ხელი შეუწყოს და ჯილდო შემოქმედებითი მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სოციალური მიზნები ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, იგი ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ექსკლუზიური უფლებები მოცემულია ზოგადად ექვემდებარება რიგი შეზღუდვები და გამონაკლისები, რომელიც მიზნად ისახავს სახვითი- ბალანსი, რომ უნდა მოიძებნოს შორის კანონიერი ინტერესების უფლების მფლობელებს და — მომხმარებლებს.

მისი მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ უზრუნველყოს, რომ სავაჭრო ნაკადების როგორც შეუფერხებლად, გეგმიურად და თავისუფლად შეიძლება.

მეტი