მომსახურება სისხლის სამართლის ადვოკატიმომსახურება სისხლის სამართლის ადვოკატმა

ეს კითხვა იყო ერთ-ერთი პირველი სახეები პირი, რომელიც არის წინაშე სისხლის სამართლებრივი დევნა.

არ არის ფიქსირებული ფასები იურიდიული მომსახურება არ არსებობს.

ყოველ შემთხვევაში, ადვოკატის საფასური განისაზღვრება დამოუკიდებლად და დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე: სირთულის შემთხვევაში, ნომერი გაზით შემთხვევაში, სცენაზე, საქმის წარმოების პროცესუალური სტატუსი პირი ცდილობს დაეხმაროს, პროფესიული დონის ადვოკატი და მისი გამოცდილება.

გარდა იმისა, რომ ფაქტორები, ციტირებული ზემოთ, ჩვენ ყოველთვის გამომდინარეობს შესაძლებლობები ქონების კლიენტს