იურიდიული მომსახურებაიურიდიული მომსახურება

კონცეფცია იურიდიული მომსახურება

ოფიციალური დოკუმენტები და პრაქტიკაში ცნება «იურიდიული მომსახურების» და «იურიდიული მომსახურება» ითვლება ექვივალენტი. თუმცა, ლიტერატურაში აზრი იყო გამოთქმული, რომ ქვეშ იურიდიული მომსახურება უნდა იყოს გაგებული, როგორც ვალდებულებები, რომლებიც გამომდინარეობს ხელშეკრულებები მიზნით, კომისია, მომსახურების სააგენტოს, მიერ ქონების, კომერციული დათმობა (), ფუნქცია, რომელიც არის ნაწილი ფასილიტატორი, წარმომადგენელი, რწმუნებული რწმუნებული რწმუნებული და ა. შ., მოქმედი ან მისი სახელით სხვა ან საკუთარი სახელით, მაგრამ ინტერესების სხვები.

ამ საფუძველზე გაწეული მომსახურების პროფესიონალი ადვოკატები, უნდა ეწოდოს არა იურიდიული, სამართლებრივი, და, როგორც ჩანს, რომ ეს იყო მოსაზრება, უზენაესი სასამართლოს, როდესაც მან ახსნა, ზოგიერთი თვისებები მომსახურება, რომელსაც იურიდიული ხასიათი