იურიდიული დახმარების ონლაინიურიდიული დახმარების ონლაინ

იურიდიული დახმარების კონცეფცია ექვემდებარება ფართო ინტერპრეტაცია. იგი მოიცავს მთელი რიგი შესაძლო ქმედებები მიზნად ისახავს დაცვის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების კლიენტი, დაზუსტება გარკვეული სამართლებრივი ნიუანსი, წარმომადგენლობა, მართვის მხარდაჭერა დოკუმენტების ანალიზს, და ა. შ. ონლაინ მომსახურება, ასევე მრავალმხრივი.