ბარიბარი

მთავარია, გამგეობის და გამგეობის წევრები არ უპასუხოს ვალდებულებები ერთმანეთს.

ადვოკატთა ასოციაცია არის იურიდიული პირი, აქვს დამოუკიდებელი საბანკო ანგარიში, ბეჭედი, შტამპი, ბლანკი მისამართი და სახელი კომპანია. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის არ შეიძლება მოაქცია ნებისმიერი კომერციული ან არაკომერციული ორგანიზაცია, სხვა, ვიდრე როგორც გარდაქმნის კანონი.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შექმნაში ადვოკატთა ასოციაციის არის მისი სახელმწიფო რეგისტრაციას. იმისათვის რომ ეს, თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ ადვოკატთა ასოციაციის რეგისტრირებული წერილი, შეტყობინება დაფუძნების შესახებ ინფორმაცია დამფუძნებლების, ადგილს საბჭოს, განხორციელება ტელეფონი, ფოსტა და სხვა საკომუნიკაციო შორის ბარი საბჭოს და სამეურვეო საბჭოს, და დაურთოს ნოტარიულად დამოწმებული წესდების ასლი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და ურთიერთგაგების ასოციაცია.

წესდება უნდა შეიცავდეს:

სახელი და მდებარეობა კოლეგიის ადვოკატები;

ობიექტი და მიზანი ორგანიზაცია;

წყაროების ფორმირების ქონების კოლეჯი და მიმართულებები, მისი გამოყენება;

მმართველი საბჭოს და ინფორმაცია მისი ფილიალი;

პროცედურა რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ასოციაცია;

იმისათვის, შესავალი შევიდა წესდებაში ცვლილებები და დამატებები.