ადვოკატის მომსახურების ფასებიადვოკატის მომსახურების ტარიფები

ქვეშ დღეს დასაქმების ადვოკატი ეხება დროს, ერთი კალენდარული დღის, როდესაც ადვოკატი ახორციელებს კონკრეტული დავალებით, დირექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივი ხანგრძლივობა, მისი მუშაობა.

უზრუნველყოფა იურიდიული დახმარების ადვოკატი შაბათ-კვირას და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარების საკითხთა დაკავშირებული გამგზავრების ადვოკატი კიდევ ერთი რაიონი გადაიხადოს არანაკლებ ორმაგი ოდენობით.

როდესაც იურიდიული დახმარების დაკავშირებული გამგზავრების იურისტი სხვა ადგილას, გადახდის მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯების ამ შემთხვევაში განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით, მაგრამ არ შეიძლება იყოს ნაკლები, ვიდრე ღირებულება ფაქტობრივი ხარჯების შესახებ რჩევებს