ადვოკატებიადვოკატები

ადვოკატი (. — დან — მოიწვიოს) — პირი, რომლის პროფესია არის კვალიფიციური იურიდიული დახმარება პირებს (მოქალაქეების, მოქალაქეობის არმქონე პირების) იურიდიული პირები (ორგანიზაციები), მათ შორის, დაცვა, მათი ინტერესების და უფლებების სასამართლოს. იურიდიული პროფესიის უკვე ცნობილია უძველესი დროიდან.