ადვოკატებიადვოკატები

საერთაშორისო კავშირის (თანამეგობრობის) საქართველოს ადვოკატთა (

არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, საერთაშორისო არასამთავრობო საზოგადოებრივი გაერთიანება.

საერთაშორისო კავშირის (თანამეგობრობის) საქართველოს ადვოკატები დაარსდა წელს რეორგანიზაციის შედეგად კავშირის იურისტებმა, სსრკ მხარდაჭერით, იურისტთა ცხრა შტატები, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში.

მთავარი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობის იურისტთა არის მოგვარების პრობლემა შექმნისა და განვითარების, საგარეო ურთიერთობათა, ეთნიკური იურიდიული ორგანიზაციები (გაერთიანებები), ფორმირების მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული ნაწილი გლობალური სამოქალაქო საზოგადოების, ისევე, როგორც წესი ადვოკატთა საერთაშორისო დონეზე, როგორც დამოუკიდებელი ძალა, რომელიც უნდა სცე.

საერთაშორისო კავშირის (თანამეგობრობის) საქართველოს ადვოკატები მუშაობს ყველაზე მოითხოვება შემდეგ თანამედროვე სამართლებრივი საზოგადოების სფეროებში:

თანამშრომლობა საერთაშორისო, ეროვნული, რეგიონალური კავშირების, ასოციაციების და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადვოკატები;

საკომუნიკაციო-საშუამავლო საქმიანობა;

ფორმირების საინფორმაციო რესურსების სფეროში ადვოკატირების;

სწავლობს და განაწილების გამოცდილება წამყვანი იურისტთა მთელ მსოფლიოში;

ორგანიზაცია»საერთაშორისო სემინარები, კონგრესები, კონფერენციები;

მონაწილეობა ერთობლივად ორგანიზებული საერთაშორისო ასოციაციების იურისტთა კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, შეხვედრები;

ხელს უწყობს გაცვლის გამოცდილება იურისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან;

ორგანიზაცია გაცვლის დელეგაციების იურისტთა შორის არაკომერციული გაერთიანებების იურისტები სხვადასხვა ქვეყნებში და რეგიონებში;

ახორციელებს დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული გამოკვლევა ნორმატიული აქტების, მიმოქცევაში სახელმწიფო ორგანოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ხელი შეუწყოს კანონმდებლობის ადვოკატის საქმიანობის და იურიდიული პროფესიის;

დაცვის უფლებებისა და თავისუფლებების, პატივისა და ღირსების, მისი წევრები